Sân Vườn Biệt Thự – Sài Gòn Hoa

Sân Vườn Biệt Thự Sân trước sinh động và rực rỡ với giàn hoa treo và tiểu cảnh nước róc rách. Phong cách hiện đại được nhấn mạnh bởi sự kết hợp giữa những phù điêu và cây hoa lá. ĐT: 090 789 2809 Nguồn Sân Vườn Biệt Thự – Sài Gòn Hoa